3 ĐIỀU CẦN BIẾT: CÁC CÁN GẬY GỖ FAIRWAY RED RANGE

THỨ 1 CÁN GẬY GỖ FAIRWAY CHÍNH XÁC NHẤT TỪNG ĐƯỢC TẠO RA

Ngành công nghiệp gôn rất hiếm khi phát triển những cán gậy dành riêng cho gậy gỗ fairway, và họ có lý do chính đáng để làm việc này. Vì những công ty sản xuất cán gậy lớn đều làm thủ công nên họ không thể thực hiện những sự điều chỉnh tinh vi cần thiết để sản xuất ra những cán gậy gỗ fairway hiệu suất cao, thứ phù hợp hoàn hảo cho cán gậy driver.

Cán gậy gỗ fairway Red Range được tạo ra để trở thành một thứ: cán gậy gỗ fairway tốt nhất mà bạn từng sử dụng; không hơn, không kém.

THỨ 2 TRƯỚC ĐÂY CÁN GẬY GỖ FAIRAWAY CHƯA BAO GIỜ CẢM NHẬN GIỐNG CÁN DRIVER

Cho đến hiện tại, với Sợi liên tục (Continuous Fiber), gần như không có giới hạn nào về cấu hình cũng như những cảm giác mà chúng tôi có thể tạo ra với những chiếc cán gậy của chúng tôi.

Tại sao bạn lại không muốn một chiếc cán gậy gỗ fairway cảm giác giống chiếc cán driver và ngược lại nhỉ? Khởi đầu, gậy Gỗ Fairway Red Range sẽ có sẵn 8 cấu hình phổ biến nhất:

Trong thời gian ngắn sắp tới, hãy dõi theo sự phát hành các cán gậy gỗ fairway Red Range series 14, series 15, series 20 và series 21.

THỨ 3 ĐIỀU BẠN MONG MUỐN LÀ ĐỘ PHÓNG CAO HƠN

Vì gậy gỗ fairway cần được đánh từ dưới đất, nên một chiếc cán gỗ fairway được tối ưu hoá hoàn toàn sẽ giúp phóng bóng cao hơn cán gậy driver. Và bởi vì cán gậy gỗ fairway ngắn hơn cán driver, nên cán gậy này cũng thường nặng hơn cán driver để tạo cảm giác giống nhau nhất có thể.

Tất cả các cán gậy gỗ Fairway đều có hai điểm chung đó. Hãy để phần còn lại cho người đo gậy được TPT Uỷ quyền, họ sẽ đảm bảo bạn được tối ưu hoá hoàn toàn.

SIGN UP

Stay up to date on the latest news and product releases from TPT.

Chemin du Closel, 3
CH-1020 Renens, Switzerland

Designed in Switzerland